Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Taku orientзрanвs Latvijas kauss

Dobeles kauss ‘2012 Taku- O

 

Taku orientēšanās Latvijas kausa – 2012. 22. posms.

 

BIĻETĒNS

 

Vieta un laiks.

2013. gada 02. novembris, sestdiena, Dobeles 1. vidusskola.

Sacensību centrs Dobeles 1. vsk. foajē Dobelē, Dzirnavu ielā 2.

Sacensības notiek 13. Prāta sporta spēļu „Zemgale” (www.pso.lv ) ietvaros un iekļautas arī Prāta spēļu vērtējumā.

 

Taku- O sacensību rīkotāji.

Biedrība „TSK Sprīdītis” , Dobele, Brīvības 15, www.tsk-spriditis.lv  .

Galvenais tiesnesis : Normunds Narvaišs, Normunds.Narvaiss@gmail.com mob. 29553412.

Inspektors : Ivars Prikulis, mob. 29410429.

Prāta spēles rīko Dobeles Bērnu un jauniešu centrs (vadītāja Ilga Elksnīte, tel. 637 23468, dobelesbjc@inbox.lv ) sadarbībā ar Dobeles novada Domi.

 

Sacensību programma.

No 10.00 līdz 10.50 - pieteikšanās, informācija .

No 11.00 līdz 14.00 - starts Taku O distancē brīvā kārtībā ar vismaz 1 minūtes intervālu starp dalībniekiem, vismaz 2 minūšu intervālu starp vienas grupas dalībniekiem.

Ap 15.00  distances analīze, atkārtoti veicot distanci (ja pieteiksies interesenti).

Ap 15.40 – AE un PE grupu dalībnieku (Latvijas Kausa ieskaites dalībnieku) apbalvošana

Ap 18.30 – AB un PB grupu dalībnieku apbalvošana Prāta spēļu apbalvošanas pasākuma ietvaros.

 

Dalībnieku grupas.

Dalībnieki startē 4 grupās :

AE (atklātā elites grupa)- taku orientēšanās sporta lietpratēji.

PE (paralimpiskā elites grupa) – dalībnieki ar īpašām vajadzībām, lietpratēji.

AB (atklātā B grupa) – iesācēji vai dalībnieki ar nelielu pieredzi.

PB (paralimpiskā B grupa) - dalībnieki ar īpašām vajadzībām – iesācēji vai dalībnieki ar nelielu pieredzi. Neliela dalībnieku skaita gadījumā B grupas var tikt apvienotas. B grupas piemērotas Prāta spēļu olimpiādes dalībniekiem.

 

E grupu dalībnieki tiek vērtēti Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā.

Liela dalībnieku skaita gadījumā rīkotāji var izdalīt grupu 16 – jaunieši līdz 16 gadu vecumam.

Dalībnieki netiek dalīti grupās pēc dzimuma.

 

Pieteikšanās un dalības maksa.

Iepriekšēja pieteikšanās pa E pastu: Normunds.Narvaiss@gmail.com līdz 29.10.2011. plkst.21.00. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, klubs (kolektīvs) un dalībnieka grupa. Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) norādīt :”16”.

Dalības maksa, piesakoties norādītajā laikā : pieaugušajiem LVL 2,- , skolēniem LVL 1,-, pilna laika studentiem un pensionāriem, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem, uzrādot apliecību - bez maksas.

Piesakoties uz vietas pirms starta: pieaugušajiem LVL 4, pārējiem LVL 2,-

Karte un apvidus.

Karte „Dobele”, autors Ivars Prikulis, zīmēta 2012. g. maijā LR čempionātam orientēšanās sprintā. Mērogs 1: 4 000, augstumlīkņu intervāls 2m.

Apvidus : ~ 55% sabiedriskā apbūve, ~ 35% parks (pilsdrupu un upmalas parki, pilsētas stādījumi), ~ 10% stadions

 

Distance.

Sacensībās ir divas distances (A- paaugstinātas sarežģītības, B – vienkārša), ko veic gan atklātās, gan paralimpiskās grupas dalībnieki. Pārvietošanās atļauta tikai pa koplietošanas takām, ietvēm, stadiona u.tml. segumu. Skolas ielu, Viestura ielu un Tērvetes ielu šķērsot aizliegts!

Distances starts ~ 80 m no sacensību centra, visas distances visām grupām sākas ar 4 laika kontrolpunktiem – 2 sekcijas , katrā pa 2 KP. Pēc 4. LKP atbildes dalībnieki dodas A un B distancēs. Distanču parametri tiks precizēti vēlāk.

 

Vērtēšana.

Dalībnieka rezultātu vērtēs pēc pastāvošajiem Taku-O sacensību noteikumiem (skat. http://www.lof.lv/taku_o_noteikumi ).

Par katru pareizi noteikto KP tiek ieskaitīts viens punkts. Laika kontrolpunktā par pareizu atbildi, kas sniegta 0- 60 sekunžu laikā, ieskaita vienu punktu. Par nepareizu atbildi punkti netiek piešķirti, un atbildes sniegšanai patērētajam laikam pieskaita 60 soda sekundes.

Par katrām pārtērētām distances kontrollaika 5 minūtēm (arī nepilnām) dalībniekam tiek atskaitīts 1 punkts.

Dalībnieki ieņem vietas pēc iegūto punktu skaita. Ja vairākiem dalībniekiem vienāds iegūto punktu skaits, vietu nosaka pēc mazākā laika kontrolpunktos patērētā kopējā laika un soda laika summas.

 

Apbalvošana.

Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un piemiņas balvas. Absolūti labākā rezultāta uzrādītājs A distancē saņem Dobeles kausu- 2013.

 

Organizatoriski jautājumi.

Dobeles 1. vidusskola pielāgota personām ar īpašām vajadzībām (panduss, lifts, tualetes).

Iespējama dalībnieku ēdināšana, piesakoties iepriekš līdz 28.10. (pusdienu cena LVL  1,50).

Rīkotāji nenodrošina pavadoņus sportistiem ar ratiņkrēsliem.

Nakšņošana netiek organizēta, informācija internetā : www.dobele.lv .

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte