Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Latvijas asociācija « DOMĀŠANAS ATTĪSTĪBA »

Latvijas asociācija "Domāšanas attīstība" nodibināta 2002. gada 19. aprīlī ar nolūku veicināt Latvijas intelektuālā potenciāla pieaugumu ar dažādām domāšanas attīstīšanas metodēm un prāta sportu. 26. jūnijā Asociācija reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

Latvijas asociācija "Domāšanas attīstība" atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 333 (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas telpās). Tās valdē ievēlēti: Pēteris Freidenfelds (Dobeles Bērnu un jauniešu centrs), Uldis Grāvītis (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija), Juris Roberts Kalniņš (Sociālo tehnoloģiju augstskola), Vilnis Zariņš (Latvijas Universitāte) un Līga Damberga (Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Skolotāju programmu vada Ludis Pēks (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), bet informācijas tehnoloģiju programmu - Igors Koļako.

Asociācijas emblēmas apraksts:

Emblēmas ārējo malu veido regulārs aplis ar Latvijas Republikas karoga krāsām un trijām zvaigznēm apļa augšmalas vidū. Tie simbolizē asociācijas mērķi vienotiem spēkiem darboties Latvijas iedzīvotāju labā.

Zem zvaigznēm uzraksts latīņu valodā: “Sapere aude !”.

Tas ir sens latīņu teiciens un tulkojumā nozīmē: “Uzdrošinies būt gudrs !”

Šī devīze atbilst asociācijas darbības mērķiem, kā arī simbolizē senu atziņu un jaunāko pētījumu saistību un pēctecību.

Emblēmas vidū attīstības grafisks attēls ar viļņveida līkni no kreisās puses apakšas slīpi uz labo pusi augšup. Šī līkne atgādina nepieciešamību pārvarēt grūtības attīstības gaitā.

Zem grafika uzraksts: Latvijas asociācija "DOMĀŠANAS ATTĪSTĪBA".

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte