Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta spēles "Zemgale" rīko

 Dobeles novada Izglītības pārvalde ar Dobeles pašvaldības atbalstu, sadarbojoties ar attiecīgo sporta veidu federācijām un klubiem, citām ieinteresētām organizācijām un personām.

 

 

Rīcības komitejas priekšsēdētājs, Dobeles novada domes priekšsēdētājs - Andrejs Spridzāns.

Andrejs Spridzāns

 

Prāta spēļu organizatori

Spēle „Rādi, ko tu vari” – Māra Silova tālr.25495680
Dambrete 6-gadīgajiem – Māra Silova tālr.25495680
Spēle „Prāta spogulis” – Pēteris Freidenfelds tālr.26014360
Erudītu spēle – Līga Freiberga tālr.25495675
Dambrete 8x8, dambretē 10x10 – Pēteris Freidenfelds tālr.26014360
Šahs – Gunārs Gertners tālr.27011020
Bridžs – Ainārs Zalinkēvičs tālr.26167708
Zolīte – Ilze Abramoviča tālr.25495681
Orientēšanās – Ivars Prikulis tālr.29410429
Krustvārdu mīklas – Evija Kalniņa tālr.26139163
Domino – Ivars Dombrovskis tālr.29336779 – Ivars Dombrovskis (Kroņauce, tālr. 29336779; e-pasts
ivars.dombrovskis@latvenergo.lv ).

 

Ivars Dombrovskis

 

Koordinātors - Anita Celmiņa tālr. 63700134; 25495679; e-pasts anita.celmina@dobele.lv

 

 

 

Prāta spēļu rīcības komisija

 

 

 

Dobeles novada Izglītības pārvalde

 

 

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte