Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

„Prāta spogulis – 2012”

 

Savdabīga prāta pārbaude

 

Prāta spēļu „Zemgale” otrajā dienā (rudens brīvlaika piektdienā) skolām jau kopš 2003. gada notiek savdabīga Latvijas Universitātes kausa izcīņa„Prāta spogulis”. Tā ir kompleksa prāta divcīņa: dambretē 8x8, ko prot spēlēt gandrīz katrā ģimenē un Latvijā maz izplatītā prāta spēlē - go 9x9. Piedalās skolu izlases komandas - 2 skolēni no 3. klasēm, 2 skolēni no 6. klasēm, 2 skolēni no 9. klasēm.

 

Programma

 

Darbojoties pa pāriem atsevišķās klašu grupās, dalībnieki sacenšas četru uzdevumu izpildē:

 

1)     Mājas darbs. Uzdevums - apgūt GO un DAMBRETES 8x8 spēļu un sacensību noteikumus (publicēti internetā – www.pso.lv) , to pieraksta un spēļu iznākuma vērtēšanas kārtību, kā arī prasmi lietot apdomas laika kontroles pulksteni (t.s. "šaha pulksteni").

Pārdomām: go ir ļoti sena prāta spēle, kas īpaši izplatīta austrumu valstīs. Leģenda apgalvo, ka tā izgudrota, lai mīkstinātu likteņa triecienus un vingrinātos nākotnes paredzēšanā (t.i. taktiskā un stratēģiskā domāšanā).

 

     2)  Problēmu risināšana. 1.novembrī priekšpusdienā 14 vingrinājumu virknes izpilde pa pāriem 2 stundu laikā – 7 vingrinājumi dambretē un 7 vingrinājumi go spēlē. Sakopojumā iekļauti 3 grūtības pakāpju uzdevumi īpatnā testa formā ar diviem atbilžu veidiem: ar konkrētas darbības izvēli dotajā pozīcijā un šīs izvēles vārdisku pamatojumu. Iespējamas vairākas pareizas atbildes. Lūk, uzdevuma piemērs:

 

Pāriem risināšanas laikā atļauts lietot go 9x9 un dambretes 8x8 spēļu komplektus. Nesaprotamo skaidros tiesneši-instruktori.

 

3)  Sacensības. 1. novembrī pēc pusdienas notiks sporta sacensības prāta divcīņā (GO 9x9, pēc tam dambretē 8x8), kurās skolēni spēlēs divatā (pa klašu pāriem) ar apdomas laika ierobežojumu 10 minūtes katram pārim uz vienu spēli vienā divcīņas veidā.

 

 

Pieteikumi

 

  Iepriekšējie pieteikumi iesūtami līdz 2013. gada 28. oktobrim uz sekojošām adresēm: pasta adrese - Dobeles Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības ielā 11, Dobelē, LV-3701; e-pasts: dobelesbjc@inbox.lv,  tālrunis/fakss 637 23468, norādot uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu, skolu, klasi un sazināšanās adresi, tālruni.

 

  Ieguvumi

 

Programmas "Prāta spogulis" uzdevums - gūt ieskatu par skolēnu prasmi apgūt jaunu informāciju, darbojoties pāros, kā arī apgūto pielietot konkurences apstākļos. Abu spēļu gan formas, gan noteikumu vienkāršība un uzskatāmība ļauj pietiekami sīki izsekot skolēnu domu gaitai un gūt skaidrāku priekšstatu par viņu domāšanas prasmēm. Savukārt, uzdevumos iekļautā nepieciešamība pamatot savu izvēli (vai izmantot vārdisko atbilžu variantus kā ievirzi) un pārrunāt ar pārinieku gan risināšanas gaitu, gan spēli veicina katra dalībnieka valodas iespēju izzināšanu prāta attīstīšanai.

 

Ceram, ka risināšanas sacensību materiāli salīdzinājumā ar 3. posma sacensību norisi sniegs pedagogiem papildus informāciju par savu audzēkņu galvenajām mācīšanās prasmēm (dažādu domāšanas operāciju un formu izmantošanu, sadarbību un informācijas iegūšanu) un jaunas ierosmes dažādu prāta spēļu izmantošanai mācībās, bet skolēniem - sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem - sportisko un intelektuālo interešu loka paplašināšanos.

 

 

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte