Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 


 

      Asociācijas

      skolotāju programmas

      vadītājs:

       Ludis PĒKS,

      prof., Dr. pedag., LLU

 

 Piektdiena, 2013. gada 1.novembris

 Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē 3. stāvā

seminārs pedagogiem 

„Mācies radoši domāt” 

Semināru vada Ventspils Augstskolas profesors Juris Roberts Kalniņš

 

Prāta sporta spēļu “Zemgale” rīkotāju, Latvijas asociācijas “Domāšanas attīstība” un Dobeles metodiskās apvienības “Domāšanas attīstība” ilggadēja sadarbība ar Sanktpēterburgas Valsts universitātes pētnieku Juriju Gatanovu un metodiķi Natāliju Gatanovu deva iespēju Latvijas pedagogiem padziļināti apgūt radošuma treniņu, pastarpināti iepazīt izcilā psihologa Roberta Sternberga trīsdaļīgā intelekta teorijas ieviešanu ASV izglītības ststēmā ar programmu”Veiksmīgais intelekts”. Gatanovu izstrāde “Mācies radoši domāt” apliecinājusi iedarbīgumu radošuma treniņā vairāku valstu pirmsskolas un sākumskolas nodarbībās. Balstoties uz šo izstrādi izveidota mūsu radošuma treniņa paraugprogramma, kas papildināta ar Latvijas pedagogu jauninājumiem.

Semināra iecere:

·       iepazīstināt skolu pedagogus ar  jaunākām atziņām un Latvijas pedagogu izstrādēm, piemērojot J. Gatanova programmu “Mācies radoši domāt”. Uzskatāmībai paredzētas četras tematiskas radošuma darbnīcas: “Simbolu spēle”, “Teātra sports”, “Interesantie konkursi”, “Senās pasakas pārvērtības”;

·       ieteikt pedagogiem radošuma treniņa plānošanas iespējas.

 

Tēma varētu būt noderīga visu līmeņu (it īpaši pirmsskolas un sākumskolas) pedagogiem.

8:30 -  9:30      Semināra dalībnieku reģistrācija. Dobeles 1.vidusskolas vestibilā

9:30 – 9:50       13. Prāta spēļu „Zemgale” atklāšana. Dobeles 1.vidusskolas   zālē 3. stāvā.

10:00 – 10:20   Semināra ievads (J.R.Kalniņš).Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē 3.stāvā.

Mūsdienu izglītības sistēmas uzdevums ir sagatavot cilvēku dzīvošanai un darbam ātri mainīgā sociāli ekonomiskā vidē.  Jaunos apstākļos nepietiek ar tradicionālo zināšanu apguvi. Vienlaikus  jāattīsta šo zināšanu pielietošanas prasmes visdažādākajās dzīves situācijās.  Jāveido radoši domājošs cilvēks...  

10:20 – 10:50   Radošuma pulciņš skolā (I.Jagučanska).

Pieredze radošuma pulciņu vadīšanā.

10:50 – 11:10     Spēle „Rādi, ko Tu vari” (M.Silova).

Jau vairākus gadus Prāta spēļu „Zemgale” ietvaros notiek spēle „Rādi, ko Tu vari” sešgadīgajiem. Atziņas par šo pasākumu.

11:10 – 11:30    Metodiskā krājuma „Mācies radoši domāt” apskats (P.Freidenfelds).

Izdošanai sagatavots metodisku materiālu krājums „Mācies radoši domāt”.

11:30 – 11:50    Kafijas pauze.  Dobeles Valsts ģimnāzijas ēdnīcā.

11:50 – 12:20   Radošums Vidzemes skolās (K.Ozols un U.Ābeltiņš). Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē 3.stāvā.

12:20 - 13:30    Radošuma darbnīcas (divas pēc izvēles).Dobeles Valsts ģimnāzijas klasēs. Darbnīcu izvēle reģistrējoties. Darbnīcu maiņa pēc pusstundas.

Simbolu spēle ( T.Arole).

Teātra sports (D.Leinerte).

Interesantie konkursi (T.Koļaņikova, I.Jagučanska).

Senās pasakas pārvērtības (I.Šinko).

13:30 – 14:00 Pusdienas. Dobeles Valsts ģimnāzijas ēdnīcā.

 

14:00 –15:00  Radošo darbnīcu prezentācijas. Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē.

  Kopsavilkums. 

 Noslēgums.

 Pieteikumus pieņem līdz 2013. gada 28. oktobrim uz sekojošām adresēm: pasta adrese - Dobeles Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības ielā 11, Dobelē, LV-3701;             e-pasts:dobelesbjc@inbox.lv , tālrunis 637 23468 ;fakss – 637 23468, norādot uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu, iespēju sazināties, dzīves vietu.

     Dalības maksa pedagogiem par piedalīšanos kursos – Ls 5,00.

Dalības maksu iespējams apmaksāt ar bankas starpniecību  Dobeles novada  Izglītības pārvaldei: Reģ. Nr. 90009147276, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, Bankas rekvizīti: A/S SEB bankā LV28UNLA0050014477694 vai A/S “Swedbank” LV73HABA0051026265624  ar norādi "Prāta spēļu dalības maksa". Maksājuma uzdevumu nepieciešams uzrādīt reģistrējoties.


 

      Asociācijas

      skolotāju programmas

      vadītājs:

       Ludis PĒKS,

      prof., Dr. pedag., LLU

 

 Piektdiena, 2012. gada 2.novembris

 Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē 3. stāvā

A tālākizglītības kursi pedagogiem 

„Mācīšanās motīvu veidošana skolēniem” 

(6 stundas)

 

Lektors Maskavas Pedagoģiskās universitātes profesors  Boriss Rižovs

Kursu iecere:

- iepazīstināt skolu pedagogus ar  jaunākām atziņām par motivācijas būtību un veidošanas iespējām sistēmiskā izklāstā, tās nostiprinot ar praktiskiem vingrinājumiem interešu grupās un diskusiju noslēgumā.

ieteikt skolu pasniedzējiem motivējošas darbības plānošanasiespējas.

Tēmas būs noderīgas visu līmeņu pedagogiem.

 

8:30 -  9:50  Kursu dalībnieku reģistrācija Dobeles 1.vidusskolas vestibilā

10:00 – 10:20 12. Prāta spēļu „Zemgale” atklāšanaDobeles 1.vidusskolas   zālē3. stāvā.

10:30 – 12:00  Lekcija„Izzināšanas interešu attīstīšana”. Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē 3.stāvā.

       Izzināšanas intereses ir it kā nesavtīgas. Nav nepieciešama ārēja stimulēšana: interese  izzināt piešķir katram izpētes veidam, formai meklējošu un radošu ievirzi.

       Svarīgākais ceļš izzināšanas aktivizēšanai un nostiprināšanai ir tēmas problemātisks izklāsts, uzsverot labvēlīga risinājuma nozīmīgumu.  Vingrinājumus patstāvīgai darbībai (risināšanai)         pakāpeniski padarām sarežģītākus un dažādojam...

12:00 – 12:15 Kafijas pauze.                                             

12:15 – 13:45 “Zināšanas praksē.” Praktiskas nodarbības.

13:45 – 14:15 Pusdienu laiks. Dobeles Valsts ģimnāzijas ēdnīcā.

14:15 – 15:45  Lekcija„Motivējošas darbības plānošana.”

15:45 –16:00 Kopsavilkums.Noslēgums.


Kursu vadītājs - LSPA Senāta priekšsēdētājs – Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas centra vadītājs profesors, Dr. paed. Uldis Grāvītis.

 

 Pieteikumus pieņem līdz 2012. gada 29. oktobrim uz sekojošām adresēm: pasta adrese - Dobeles Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības ielā 11, Dobelē, LV-3701; e-pasts:dobelesbjc@inbox.lv , tālrunis 637 23468 ;fakss – 637 23468, norādot uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu, iespēju sazināties, dzīves vietu.

     Dalības maksa pedagogiem par piedalīšanos kursos – Ls 5,00.

Dalības maksu iespējams apmaksāt ar bankas starpniecību  Dobeles novada  Izglītības pārvaldei: Reģ. Nr. 90009147276, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, Bankas rekvizīti: A/S SEB bankā LV28UNLA0050014477694 vai A/S “Swedbank” LV73HABA0051026265624  ar norādi "Prāta spēļu dalības maksa". Maksājuma uzdevumu nepieciešams uzrādīt reģistrējoties.

 

 

 

 

14. maijā LA "Domāšanas attīstība" diskusiju klubā notika iepazīšanās ar Maskavas Pedagoģiskās universitātes profesora Borisu Rižovu, lai precizētu viņa ziņojumu pedagogiem š.g. 2. novembrī Dobelē 12. Prāta sporta spēļu programmas ietvaros. Sniegto informāciju atzinīgi novērtēja gan augstskolu profesori, gan skolu pedagogi.

 

 

Piektdiena, 2011. gada 28. oktobris

 Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē 3. stāvā

seminārs pedagogiem 

„Māci mācīties un studēt”

 

Semināra iecere:

-iepazīstināt skolu pedagogus ar  vairāku Latvijas augstskolu pieredzi, apmācot pirmā kursa studentus veiksmīgi mācīties augstākajā izglītības līmenī;

-ieteikt skolu pasniedzējiem iespējas, kā uzlabot savu audzēkņu konkurētspēju nākamajās studijās.

Tēmas būs noderīgas visu līmeņu pedagogiem. Lai kursi būtu produktīvāki, lektori piedāvās ari darbības mazās sadarbības grupās.

 

 8:30 -  9:30  Semināra dalībnieku reģistrācija. 1. stāvā.

 9:30 -  9:50  11. Prāta spēļu „Zemgale” atklāšana (1. daļa). 3. stāvā.

10:00 - 11:30  Sadarbības komandu praktiska veidošana.

 Baltijas Līderisma asociācijas prezidents, Baltijas Jauno vadītāju skolas prof. Anatolijs Kovaļenoks. 

 

11:00 – 11:15 Pārtraukums.

11:15 – 12:30 Pieci 21. gadsimta mācīšanās balsti: mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties sadzīvot, mācīties  būt, mācīties pārveidot sevi un sabiedrību.

  LLU profesors., Dr. paed.; Dr. sc. Ing.,Ludis Pēks.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Izglītības un mājsaimniecības institūtā(IMI)ekoloģiskās pieejas un kompetenču pētījumi sākti pagājušāgs. deviņdesmitajos gados. To rezultāti atspoguļoti vairāk kā simts publikācijās, t.sk. monogrāfiskajāsērijāIzglītības ekoloģija. IMI profesori Dr. paed. Baiba Briede un Dr. paed.; Dr. sc. ing. Ludis Pēks sagatavojuši kārtējo šīs sērijas izdevumu, kurā galvenāuzmanība veltīta piecu izglītības ilgtspējīgai attīstībai balstu nozīmīguma izvērtējumam. Tas veikts ekoloģiskās pieejas kontekstā, pamatojoties uz autoru veiktajiem empīriskajiem pētījumiem un saistībāar kompetenču pētījumiem. Publikācijas mērķis ir tālāk attīstīt ekoloģisko pieeju izglītībā.

  12:30 – 13:30  Pārtraukums.

  13:30 – 15:00  Domāšana un zināšanas – inteliģences pamats. 
   Domāšanas sistēmiskums. Vērīgums. Matemātiskā domāšana. Apķērība.

   LSPA profesors, Dr. paed. Uldis Grāvītis.

  15:00 – 15:15  Pārtraukums.

15:15 – 16:45  Radošās domāšanas attīstīšanas problēmas un to risinājumi.

Uzdevumu tipi. Risināšanas gaita un metodes. Radošuma attīstībai nepieciešamie priekšnosacījumi. Radošuma treniņi. Orientācija uz radošo apmācību.

 Ventspils Augstskolas asoc.prof., Dr. fiz. Juris Roberts Kalniņš.

 Pieteikumus pieņem līdz 2011. gada 24. oktobrim uz sekojošām adresēm: pasta adrese - Dobeles Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības ielā 11, Dobelē, LV-3701; e-pasts:pso@pso.lv , tālrunis 637 23468;fakss – 637 23468, norādot uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu, iespēju sazināties, dzīves vietu.

                     

Semināra vadītājs - LSPA Senāta priekšsēdētājs – Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas centra vadītājsprofesors, Dr. paed. Uldis Grāvītis.

 


 

Piektdiena, 2010. gada 29. oktobris

 Dobeles Valsts ìimnâzijas zâlç 3. stâvâ

A tâlâkizglîtîbas kursi pedagogiem 

„Konteksta metodes apgûðanas programma”

(8 stundas)

Saskaòojums ar IZM nr.1632

 

Vârdos izteikto zinâðanu uzkrâðanas âtrums ietekmç izglîtoðanâs sekmîgumu un lîmeni. Tas dod spçju analizçt informâciju un papildinât vârdu krâjumu. Ðim nolûkam nepiecieðamas trîs domâðanas operâcijas:

1)    atbilstoðas informâcijas atraðana kontekstâ (izlases kodçðana);

2)    ðîs informâcijas apvienoðana jçdzieniskâ veselumâ (izlases kombinçðana);

3)    iegûtâ priekðstata sasaiste ar jau zinâmo (izlases salîdzinâðana).

 

Pamatojoties uz jaunâkiem pçtîjumiem Krievijâ un ASV, Sankt-Pçterburgas Valsts universitâtes Psiholoìijas fakultâtes docenti Jurijs un Natâlija Gatanovi ir izstrâdâjuði speciâlu programmu 5.- 7. klaðu skolçniem konteksta metodes apgûðanai.

 

  8:30 -  9:30  Kursu dalîbnieku reìistrâcija. 1. stâvâ.

  9:30 -  9:50  10. Prâta spçïu „Zemgale” atklâðana (1. daïa). 3. stâvâ.

10:00 - 12:30  Konteksta metodes apgûðanas programmas teorçtiskais pamatojums.

 J. Gatanovs, Sankt-Pçterburgas Valsts universitâtes Psiholoìijas fakultâtes docents.

 12:30 – 13:00 Pârtraukums.

 13:00 – 15:00 Metodisks atbalsts programmas îstenoðanai 5.- 7. klasçs. N. Gatanova,   Sankt-Pçterburgas Valsts universitâtes Psiholoìijas fakultâtes docente.

 15:00 – 15:30  Pârtraukums.

15:30 – 18:00  Paraugdemonstrçjumi un diskusija par programmu.

 

Pieteikumus pieòem lîdz 2010. gada 25. oktobrim uz sekojoðâm adresçm: pasta adrese - Dobeles Bçrnu un jaunieðu centrs, Brîvîbas ielâ 11, Dobelç, LV-3701; e-pasts: psolatvija@dobele.lvvai PS Interneta lapâwww.psolatvija.dobele.lv;  tâlrunis 637 23468; fakss – 637 23468,norâdot uzvârdu, vârdu, dzimðanas gadu, iespçju sazinâties, dzîves vietu.

                     Vadîtâjs LSPA profesors, Dr. paed.Uldis Grâvîtis.

Skatît sîkâk par metodi. 

 

 

Pielikumi kursu aprakstam:

1) Materiâli praktiskâm nodarbîbâm konteksta paòçmienu apgûðanai

2) Zinâðanu iegûðanas paòçmieni

3) Natâlijas Gatanovas teksti paraugstundai

3) „Konteksta paòçmienu apgûðanas programma”

 

 

 

Jurijs Gatanovs

Zinâðanu iegûðanas (ie)spçjas un to sastâvdaïas

 

Tas, ka cilvçks daudz lasa, nenodroðina lielu vârdu krâjumu un intelekta attîstîbu. Ir cilvçki, kuri no izlasîtâ iegûst ievçrojami vairâk, nekâ pârçjie. Tas viòiem nodroðina nepârtrauktu attîstîbu. Piemçram, ðahâ vai dambretç. Viens otrs aizrautîgs „svçtdienas spçlmanis” kopumâ izspçlç krietni vairâk partiju, nekâ lielmeistars. Taèu viòi nekad nespçlçs ar tâdu spoþumu, kâ minçtais lielmeistars. Pçtîjumi parâda, ka gan tîrais informâcijas daudzums, ar ko saskaras cilvçks, gan uzkrâtâs pieredzes apjoms ir mazâk svarîgi par to, ko viòð spçj izdabût no ðîs informâcijas un pieredzes sev, savai izglîtoðanai un pilnveidoðanai.

Nozîmîgâkâs ir individuâlâs atðíirîbas darbîbâ ar informâciju, tâs apgûðanu un labuma iegûðanâ no tâs, nevis iegûtâs informâcijas un zinâðanu apjomâ. Nav taèu pamata teikt, ka ilgâk dzîvojuðais vienmçr ir gudrâkais. Par viediem kïûst tie, kuri dzîves mâcîbas apgûst visproduktîvâk. Vai skola to novçrtç pietiekami? Vai to òem vçrâ vecâki? Viòi reti interesçjas par to, kâ bçrni uztver savus piedzîvojumus un kâ tos pârdomâ. Ir jçga iemâcît bçrniem atlasît derîgâko informâciju, domât un izdarît secinâjumus.

Mûsdienu pçtîjumi psiholoìijâ liecina, ka vârdu krâjuma lielums ir izcils cilvçka prâta attîstîbas lîmeòa râdîtâjs. Piemçram, D. Vekslera un Stenforda-Binç testi vispârçjâ intelektuâlâ lîmeòa noteikðanai viscieðâk saistîti ar specifiskiem vârdu krâjuma apakðtestiem. Interesanti, ka ðos apakðtestus maz ietekmç daþâdi blakus apstâkïi (vispârçjais stâvoklis, slimîba ...). Tâ novecojot D. Vekslera (WAIS) apakðtesta „Vârdu krâjums” rezultâti praktiski nemainâs. Agrâk uzskatîja, ka to izpildes lîmeni noteic pârbaudâmo izglîtîbas lîmenis. Taèu jaunâkie pçtîjumi ASV un Krievijâ apliecina arî citu sakarîbu: ar vârdiem izteiktu zinâðanu uzkrâðanas âtrums ceï izglîtoðanâs lîmeni un veiksmîgumu. To noteic  pamata apstâkïi: prasme analizçt informâciju un bagâtinât vârdu krâjumu.

Pirmos vârdus apgûstam ar vecâku palîdzîbu. Turpmâk nonâkam saskarsmç ar citiem cilvçkiem, mâcâmies skolâ, lasâm grâmatas ... Visu dzîvi sastopam arvien jaunus vârdus. Kâ ïaudis uzzina to nozîmi? Vai „iekaï” (iemâcâs)? Tâ apgûstam salîdzinoði nelielu vârdu skaitu. Daudzi tûkstoði vârdu nonâk mûsu vârdu krâtuvç pa citu ceïu. Piemçram, ko darât, ja gadâs vârds, par ko ir tikai neskaidra nojauta vai to nezinât? Skaidrojoða vârdnîca nav pie rokas vai negribas to pçtît. Parasti cenðamies noskaidrot nepazîstamâ vârda nozîmi no apkârtçjâs informâcijas, ar citu vârdu – no konteksta*.

* Konteksts – no latîòu vârda contextus = savijums, saaudums.1. Teksta daïa, kuras saturs un forma jâòem vçrâ, lai pareizi saprastu kâdu teksta elementu (piem., vârdu, teikumu). 2. Apstâkïu, notikumu, faktu u. tml. kopums, kas nepiecieðams, lai varçtu saskatît vai saprast kâdu atseviðíu apstâkli, notikumu, faktu u. tml.

Vairuma vârdu nozîmi (caurrmçrâ ap 45 000 vârdu) uzzinâm, izmantojot kontekstu. Ðî prasme -atrast un iedarbîgi izmantot kontekstuâlo informâciju, ir pietiekami svarîga, lai padomâtu par tâs mçrítiecîgu izkopðanu. Pçc bûtîbas tâ ir pamats intelekta attîstîðanai kopumâ.

Ðo prasmi, kuras izvçrðanu daudzi atstâj paðplûsmai, iespçjams pilnveidot ar speciâliem vingrinâjumiem, iemâcot bçrnus analizçt informâciju, atrast tajâ vajadzîgo, salîdzinât, atklât vârda nozîmes pârvçrtîbas daþâdos kontekstos ..., tâ nostiprinot intelekta pamatus un spçjas iegût zinâðanas.

Pieejamâs informâcijas apstrâdei, noskaidrojot nepazîstama vârda nozîmi, nepiecieðamas trîs domâðanas pamata darbîbas:

a) atbilstoðas informâcijas sameklçðana kontekst⠖ izlases kodçðana*;

* Kodçt - no franèu coder, angïu to code. Informâcijai piekârtot zîmju kopumu (kodçjumu), kas dod iespçju ðo informâciju nodot citiem, pârsûtît vai noteiktâ veidâ apstrâdât; kâdu informâciju pârveidot citâ kodâ (pârkodçt).

b) atlasîtâs informâcijas apvienoðana jçdzieniskâ veselumâ (viengabalainâ priekðstatâ) –izlases kombinçðana;

c) iegûtâ priekðstata salîdzinâðana ar to, ko cilvçks zina – izlases salîdzinâðana.

 

Paskaidroðu to ar vienkârðu piemçru. Mçìiniet noskaidrot, ko nozîmç nosaukums „Cuculus canorus”.

„Cuculus canorus”

Ðî bija karsta vasara. Sen nebija piedzîvoti tâdi negaisi. Atzîðos, zibeòoðana man patîk. Reiz pçc pamatîgas lietus gâzes pastaigâjâmies pa meþu un izdzirdâm Cuculus canorus skaòas. Parasti mçs tîksminâmies par putnu dziedâðanu. Taèu, izdzirduði Cuculus canorus , mçs uzreiz liekam lietâ savas aritmçtiskâs prasmes: uzdodam jautâjumu un sâkam skaitît. Pat Jânîtis pârstâja draiskoties un sâka kustinât lûpas. Jânîtis ir mans mazdçls.

Jautâjums visiem ir viens un tas pats. Interesanti: lai arî    Cuculus canorus nav îpaði skaista balss, gribam, lai viòa bûtu dzirdama iespçjami ilgâk. Ja Cuculus canorus “koncerts” ir ilgs, mûsu garstâvoklis uzlabojas. Jokojam un smejamies. Taèu par Cuculus canorus stâsta  ne paðu labâko. Viòa nav laba mâte, jo pati neperç savas olas, bet iedçj tâs citu putnu ligzdâs.

             

           Izlases kodçðana – darbîba, ar kuru no visas pieejamâs informâcijas atlasâm vajadzîgo, atbilstoðo. Problçmas atrisinâðanu nesekmç ziòas par karsto laiku, negaisiem, autora patiku un radniecîgâm attiecîbâm ar Jânîti. Jâsavâc informâcija par Cuculus canorus: tâ ir putns, ïaudis skaita viòas skaòas, viòa iedçj savas olas citu putnu ligzdâs u.taml.

Izlases kombinçðana – ar to cenðamies apkopot atlasîto, lai iegûtu vienotu, apjçgtu priekðstatu par objektu.Parasti cilvçki atrisinâjuma meklçjumos ideju izvirzîðanai izvçlas piemçrotâkos atslçgas punktus un tos kombinç, neizmantojot uzreiz visu derîgo informâciju. Ðajâ gadîjumâ parasti apvieno ziòas, ka Cuculus canorus ir putns, kas dzîvo meþâ un kura radîtâs skaòas cilvçki mçdz skaitît, lai gûtu atbildi uz uzdoto jautâjumu.Viòi vçlas, lai iegûtais skaitlis bûtu liels.

Izlases salîdzinâðana – darbîba, ar kuru salîdzinâm kombinçjot rasto priekðstatu  ar agrâk apgûto informâciju. Ja zinâm, kurð putns kûko un ticçjumu, ka kûkojumu skaits paredz dzîves ilgumu gados, varam bez grûtîbâm secinât, ko nozîmç “Cuculus canorus”.

 

 


 

Piektdiena, 2009.gada 30.oktobris

 Dobeles Valsts ìimnâzijas zâlç 3. stâvâ

A tâlâkizglîtîbas kursi pedagogiem (programmas saskaòojuma ar IZM nr.1632)

 

"Mâcîðanâs prasmju apgûðanas iespçjas skolâ”(8 stundas)

 

8:30 -  9:30  Kursu dalîbnieku reìistrâcija. 1. stâvâ.

9:30 -  9:50  9. Prâta spçïu „Zemgale” atklâðana (1. daïa). 3. stâvâ.

10:00-12:30Stratçìiskâs analîzes komisijas vadîtâjs M. Phil., PhD (Cantab.)Roberts  Íîlis:„Kurp ejam?” Stratçìiskâs domâðanas stundas demonstrâcija ar 9. klases skolçnu grupu par ilgtermiòa programmu „Latvija 2030” ar ievada skaidrojumu un demonstrâcijas apsprieðanu. Mâjas uzdevums: “Stratçìiskâs domâðanas attîstîðana skolâ”

 12:30 – 13:00 Pârtraukums.

 13:00 – 15:00 Ventspils Augstskolas asoc.prof., Dr. fiz. Juris Roberts Kalniòð:  „Metodisks atbalsts mûsdienîgu mâcîðanâs prasmju veidoðanai.”Paâtrinâtâs mâcîðanâs noslçpumi; problçmu risinâðanas tehnoloìijas; vajadzîgâsinformâcijas atraðana, izpraðana, sistematizçðana, apstrâdâðana un gala rezultâtu iekïauðana praktiskajâ darbîbâ.

  15:00 – 15:30  Pârtraukums.

  15:30 – 18:00  Baltijas Lîderisma asociâcijas prezidents, Baltijas Jauno vadîtâju skolas prof. Anatolijs Kovaïenoks: „Rosinâðanas enerìija” –

      1.  Koncentrçðanâs enerìija, plânoðanas posms – ticîba, veselums, koncentrçðanâs spçja.

     2.  Aizrautîbas enerìija, noskaòoðanâs un virzîba uz mçríi – optimisms, entuziasms.

     3.  Apòçmîbas enerìija, darbîba – apòçmîba, droðsirdîba, pârliecinâtîba par sevi.

     4.  Savaldîbas enerìija, lîdzsvars – pacietîba, mierîgums.

Paðpilnveides stundas demonstrâcija ar 7. klases skolçnu grupu ar ievada skaidrojumu un demonstrâcijas apsprieðanu.

 

Pieteikumus pieòem lîdz 2009. gada 26. oktobrim uz sekojoðâm adresçm: pasta adrese - Dobeles Bçrnu un jaunieðu centrs, Brîvîbas ielâ 11, Dobelç, LV-3701; e-pasts: psolatvija@dobele.lvvai PS Interneta lapâwww.psolatvija.dobele.lv;  tâlrunis 637 23468; fakss – 637 23468,norâdot uzvârdu, vârdu, dzimðanas gadu, iespçju sazinâties, dzîves vietu.

         Dalîbas maksa – Ls 5,00.

           Vadîtâjs LSPA profesors, Dr. paed.Uldis Grâvîtis.

 


 

Piektdiena, 2008.gada 31. oktobris

 Dobeles Valsts ìimnâzijas zâlç 3. stâvâ

A tâlâkizglîtîbas kursi pedagogiem (programmas kods A-9014310107)

 

"Radoðâs domâðanas attîstîðana pirmskolâ un sâkumskolâ”(8 stundas)

Treðais modulis: Radoða pieeja radoðuma treniòam.

 

8:30 -  9:30  Kursu dalîbnieku reìistrâcija. 1. stâvâ.

9:30 -  9:50  8. Prâta spçïu „Zemgale” atklâðana (1. daïa). 3. stâvâ.

10:00-12:30 „Jaunâkâs atziòas par radoðâs domâðanas attîstîðanu.” Jurijs Gatanovs un Natâlija Gatanova (Pçterburgas Valsts universitâte) par jaunâkajâm izstâdçm Pçterburgas Valsts universitâtç un PACE (ASV) . Produktîvas iztçles pamata mehânismi: tipu veidoðana, kombinçðana, uzsvçrðana, palielinâðana-pamazinâðana, rekonstrukcija, aglutinâcija (daþâdu îstenîbas îpaðîbu savietoðana), pielîdzinâðana. Apstâkïu radîðana, kas sekmç radoðas domâðanas spçju attîstîbu. Nestandarta uzdevumu risinâðana „soli pa solim”. Programmas „Mâcies radoði domât” vingrinâjumu radoðas pârveidoðanas un piemçroðanas iespçjas.

Izdales materiâli par papildus tçmâm: 1) Laika perspektîva; 2) Stratçìiskâ domâðana.

12:30 – 13:00Kafijas pauze kafejnîcâ.

13:00 – 14:30 „Uzmanîbas vingrinâjumi. Priekðstatu „gleznas” veidoðana”.ReþisoreVelga Lîce, izmantojot interaktîvus paòçmienus, iepazîstinâs ar uzmanîbas vingrinâjumiem un priekðstatu „gleznas” veidoðanu radoðas domâðanas tehnoloìiju atbalstam.

14:30 – 15:00    Kafijas pauze kafejnîcâ.

15:00 – 16:30 Diskusiju par vçrojumiem, îstenojot Sanktpçterburgas Brjusova ìimnâzijâ un Dobeles skolâs programmu "Mâcies radoði domât ".Programmas autori Jurijs Gatanovs un Natâlija Gatanova (Pçterburgas Valsts universitâte) un programmas lietotâji no Dobeles skolâm diskutçs par programmas îpatnîbâm un tâs latviskojumu. Pamatievirzes seðu gadu programmai „Mâcies radoði domât” pa gadiem, saistot to ar apdâvinâtîbas attîstîðanu kopumâ.  

16:30 – 17:30Noslçguma pârrunas „pie apaïâ galda”: treðâ moduïa kopsavilkums. Mazo grupu konkurss diverìentu uzdevumu sastâdîðanâ un risinâðanâ.

Vadîtâjs LLU profesors Ludis Pçks.

 


 

Piektdien, 26.10.2007.

Dobeles Valsts ìimnâzijas aktu zâlç, 3. stâvâ no plkst. 10.00 lîdz 17.30

„A”  tâlâkizglîtîbas kursi pedagogiem


"Apdâvinâtîbas attîstîðanas priekðnoteikumi: radoðuma treniòð un attîstîtâjmâcîðana”(8 stundas)

Par darbu ar apdâvinâtiem skolçniem Krievijâ un pasaulç, attîstîtâjmâcîðanu Baltkrievijâ, radoðas domâðanas attîstîðanu Dobelç.

Ðajos kursos pedagogiem piedâvâjam:

10:00 - 12: 30. „Personîbas, kura spçj patstâvîgi radoði darboties, attîstîðanas paòçmieni.”Jurijs Gatanovs un Natalija Gatanova(Pçterburgas Valsts universitâte) par jaunâkajâm izstâdçm Pçterburgas Valsts universitâtç un PACE (ASV) sistemâtiskam darbam ar apdâvinâtiem skolçniem ar atbilstoðâm demonstrâcijâm.Uzskati par apdâvinâtîbu, tâs noteikðana un attîstîðana. Patstâvîbas loma. Interesi sekmçjoði apstâkïi. Patstâvîgai darbîbai nepiecieðamâs mâcîðanâs prasmes. Interaktîva lekcija un darbs grupâs.

13:00 – 14:30. „Mâcîðanâs prasmju veidoðana kolektîvi izkârtotâ komunikatîvâ mâcîbu darbîbâ”.Baltkrievijas Pçcdiploma izglîtîbas akadçmijas Attîstoðo pedagoìisko tehnoloìiju centra direktore Svetlana Ðakuro ar interaktîviem paòçmieniem iepazîstinâs ar labâkiem pedagoìiskajiem paòçmieniem attîstîtâjmâcîðanâ, îpaðu vçrîbu veltot mâcîðanâs prasmju attîstîðanai. Lekcija ar uzdevumiem un darbs grupâs.

15:00 – 16:30.Diskusiju par pirmâ mâcîbu gada vçrojumiem, îstenojot Dobeles skolâs programmu "Mâcies radoði domât ". Programmas autorsJurijs Gatanovs (Pçterburgas Valsts universitâte) un programmas lietotâji no Dobeles skolâm diskutçs par programmas îpatnîbâm un tâs latviskojumu. Pamatievirzes seðu gadu programmai „Mâcies radoði domât” pa gadiem, izmantojot Sankt Pçterburgas izstrâdes un saistot to ar apdâvinâtîbas attîstîðanu kopumâ.  

16:30 – 17:30.Noslçguma pârrunas pie apaïâ galda: grupu atskaites un vçrtçjoða diskusija.Vadîtâjs LLU profesorsLudis Pçks.

Kursus rîko Dobeles rajona Izglîtîbas pârvalde 7. Prâta spçïu „Zemgale” ietvaros. Dalîbas maksa Ls 5,00.

Kursu ievadâ izdevniecîba RAKA prezentçs lielisko Jura Riòía grâmatu „Intelektuâlo spçju attîstîðana”. Jauno grâmatu bûs iespçjams iegâdâties.

 


 

Piektdien, 27.10.2006.,

 Dobeles 1. vidusskolas zâlç 3. stâvâ notika

Interaktîva konference pedagogiem

"Prâta stunda skolâ".

Par domâðanas attîstîbas programmâm

 un to îstenoðanas pirmo pieredzi Latvijâ.

 

Ðajâ konferencç piedâvâjâm:

 

   1.    "Fiziski vingrinâjumi intelektuâlu darbîbu atbalstam". Latvijas Sporta pedagoìijas akadçmijas rektora Ulda GRÂVÎÐA pârskats par speciâliem fiziskiem vingrinâjumiem mâcîbâs un intelektuâlajâ treniòâ. Paredzçta vingrojumu demonstrâcija un apgûðana. Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

   2.  "Mâcies radoði domât ".Programmas autorsJurijs Gatanovs(Pçterburgas Valsts universitâte) par programmas pielietoðanas îpatnîbâm un tâs latviskojumu. Diskusija. Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

   3.   "Iespçju kaleidoskops".

  „Dambrete – prâta attîstîbai”. Liepupes matemâtikas skolotâjs Kârlis Ozols  un Latvijas skolçnu zinâtnisko darbu konkursa laureâtsRolands Eglîtis  par ilggadîgu dambretes nodarbîbu pieredzi Liepupes vidusskolâ.Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

  „Teâtra sports – skolâ”.Dobeles 1. vidusskolas psiholoìes Ditas Leinertes pieredze teâtra un sacensîbu formu pielietoðanâ skolâ.Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

  „Mûzikâlais dialogs – integrâcijas katalizâtors”.Mûzikas terapijas sertificçta speciâliste Anþela Beïska (Dobele) par mûzikas iespçjâm saskarsmç. Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

 


 

Piektdien, 28.10.2005.,

Dobeles 1. vidusskolas zâlç 3. stâvâ

notika

Interaktîva konference pedagogiem
"Domâðana un darbîba".

Kâ zinâms, domâðana vçrsta uz darbîbu.

Ðajâ konferencç piedâvâjâm trîs tçmas:

"No domâðanas uz darbîbu".10:00 - 11: 30.Pedagoìijas doktoresIrçnas Katânes(LLU) skatîjums uz domâðanas treniòu saistîbu ar praksi. Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

"Dziïâ relaksâcija un smiekli". 12:00 - 13.30.  Eiropas sertificçtie instruktori Andrejs Baðûns un Edgars Borovskis par spriedzes noòemðanas tehnoloìijâm. Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

"Prâta sporta nodarbîbas skolâ". 14:00 - 15.30. Liepupes matemâtikas skolotâja Kârïa Ozola pieredze prâta spçïu izmantoðanâ skolçnu domâðanas attîstîðanai. Paraugstunda un tâs apsprieðana.Piedâvâjam ieskatam izdales materiâlu.

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte