Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Zolīte

Go

Monopoly

Nardi

Domino

Bridžs

Dambretes noteikumi
un sacensību sistēmas (pdf formātā)

Orientēšanās

Zoles noteikumi

Kārtis – Zoli spēlē ar 26 kārtīm. Attiecīgi katrā masta kārtis no Dūža līdz devītniekam, plus vēl Kārava astoņi un septiņi. Trumpji ir visas Dāmas un Kalpi, kā arī pārējie Kāravi. Pēc stipruma iedalās: Kreiču Dāma, Pīķu Dāma, Ercenu Dāma, Kāravu Dāma, Kreiču Kalps, Pīķu Kalps, Ercenu Kalps, Kāravu Kalps, Kāravu Dūzis, Kāravu desmit, Kāravu Kungs, Kāravu deviņi, Kāravu astoņi Kāravu septiņi. Pārējās mastīs kāršu stiprums iedalās: Dūzis, Desmit, Kungs, Deviņi. Kāršu punkti: Dūzis – 11 punkti, Desmit – 10 punkti, Kungs – 4 punkti, Dāma 3 punkti, Kalps – 2 punkti, bet Deviņi, Astoņi un Septiņi – punktus nedod. Pavisam kopā 120 punkti.

Pirmajā kārtā izlozē, kā sēdēs pie galda. Stiprākā kārts dala un izvēlās kur sēdēt, bet vājākā veic rezultātu pierakstīšanu. Nākamajā kārtā pēc reitinga aukstākais izvēlas kur sēdēt un izdala kārtis, ar vājāko reitingu apsēžas pēdējais un pieraksta partijas rezultātus. Pirms dalīšanas kārtis sajauc un dod pārcelt nākamajam dalībniekam pa labi. Spēle – Katram spēlētājam spēles sākumā izdala 8 kārtis un 2 paliek uz galda aizklātas. Var dalīt uzreiz pa divām vai četrām kārtīm. Nākošais spēlētājs pēc dalītāja izvēlās vienu no 3 variantiem Garām, Lielais, Zole. Ja spēli neuzņemas neviens spēlētājs tiek pierakstīta kopējā pule, un galda noliktās kārtis nedrīkst skatīties, jo var nopelnīt puli. Pārdalīšanās netiek uzskaitīta par kļūdu, bet jādala vēlreiz. Ja gadījumā spēlētājs 3 reizes pēc kārtas pārdalās, tad ieraksta personīgo puli. Ja beidzies laiks, un kārtis nav rokās, tad jāveic vēl pēdējo dalījumu. Spēli beidz ātrāk, ja izspēlētas visas partijas.

Garām nozīmē izvēlēties Mazā spēli, parasti dara ar vājām kārtīm. Lielais nozīmē ņemt no galda vēl 2 kārtis un norakt vājākās. Pēc tam noraktās kārtis pieliek pie spēlē iegūtajām un skaita punktus. Zoles gadījumā 2 kārtis, kas stāv uz galda līdz spēles beigām netiek atklātas, un punktus pieskaita mazajiem.

Visādas sarunas, mājienus spēles laikā starp partneriem par spēles gaitā stingri aizliegts. No vainīgā var pieprasīt puli un spēli pārtraukt. Spēli jāspēlē godīgi. Sacensību laikā nedrīkst traucēt, smēķēt un dzert! Par rupju pārkāpumu tiesnesim ir tiesības nepielaist pie sacensībām.

Pašu spēli arī sāk nākamais spēlētājs aiz dalītāja. Spēles gaita ir ļoti līdzīga vairumam šāda veida spēlēm. Ierobežojumu pirmajai kārtij nav, var likt jebkuru. Nākamajiem spēlētājiem jāseko jāievēro masts, kurā tiek spēlēts. Ja šāda masta spēlētājam nav tad var likt jebkura cita masta kārti. Kad uz galda tiek izliktas 3 kārtis tiek noskaidrots kura kārts ir spēcīgākā, tās īpašnieks arī paņem stiķi. Mazajiem stiķi tiek likti kopā un lielais skaita kopā sava stiķa punktus. Nākošais iet tas spēlētājas, kurš ir paņēmis iepriekšējo stiķi. Tā spēle turpinās, kamēr izspēlēti 8 stiķi. Spēles beigās noskaidro uzvarētāju.

Pareizi izspēlēta kārts nevar tikt apmainīta. Ja kāds aiz pārskatīšanās nav devis pieprasīto mastu, bet atmetis kādu citu mastu vai sitis ar trumpi, tad, pirms šis stiķis nav noņemts no galda, viņš var šo kļūdu izlabot. Ja kļūdu pielaidusi vidus roka, tad arī beidzamā roka var pārmainīt savu kārti, skatoties pēc vajadzības. Ja kāds no partneriem ir ņēmis savu kārti atpakaļ, nākošajās izspēlēs otrs partneris drīkst izspēlēt šo pretēji noteikumiem parādīto mastu tikai ar spēlētāja piekrišanu. Ja uzliek nepareizu kārti un to atklāj spēles gaitā`, un izspēlēts nākamais stiķis, tad lielais zaudē, bet mazais, kurš kļūdījies zaudē dubultīgi, bet otrajam mazajam nulle punktu. Ja bija iepriekš pule, tad pieraksta arī personīgo puli. Tāpēc arī pirms spēles beigām paņemtie stiķi nedrīkst tikt sajaukti, lai katrā laikā būtu iespējams konstatēt spēles noteikumu pārkāpšanu. Pirms spēles var vēlreiz apskatīt beidzamo stiķi vai arī pieprasīt no pretējās puses to uzrādīt. Iepriekšējo stiķi drīkst skatīties, ja visi nav vēl paspējuši izlikt kārti.

Ja spēlētājs redz, ka viņš nevar vinnēt, viņam ir tiesības padoties: Šajā gadījumā viņš zaudē tik punktus, cik savācis acis uz doto brīdi. Ja mazais izspēlē nevietā kārti, tad lielais izvēlas vai pārtraukt spēli un mazajam pieraksta puli. Ja spēli turpina puli neraksta, un spēles iznākumu nevar apstrīdēt.

 

Kopā izspēlē 6 kārtas (viena kārta ilgst 45 vai 55 minūtes).

Punktu vērtējums kārtā, ja spēlē 3 dalībnieki: spēlē 24 partijas – laiks 45 min.

Uzvarētāju vērtējums kārtā: 1.vieta – 6punkti, 2.vieta – 4 punkti, 3.vieta – 2 punkti.

Spēle

Iegūtie punkti

Lielais

Mazais

Mazais

Parastā Lielais uzvar 

61 ... 90

+2

-1

-1

Parastā Lielais uzvar jaņos 

< 91

+4

-2

-2

Parastā Lielais uzvar bez stiķī 

120

+6

-3

-3

Parastā, Pulē Lielais zaudē  

31 ...60

-4

-2

-2

Parastā, Pulē Lielais zaudē jaņos  

> 30

-6

-3

-3

Parastā, Pulē Lielais zaudē bez stiķī

0

-8

+4

+4

Pulē Lielais uzvar

61 ... 90

+4

-2

-2

Pulē Lielais uzvar jaņos

< 91

+6

-3

-3

Pulē Lielais uzvar bez stiķī

0

+8

-4

-4

ZOLE Lielais uzvar

61 ... 90

+10

-5

-5

ZOLE Lielais uzvar jaņos

< 91

+12

-6

-6

ZOLE Lielais uzvar bez stiķī

120

+14

-7

-7

ZOLE Lielais zaudē

31 ...60

-12

+6

+6

ZOLE Lielais zaudē jaņos

> 30

-14

+7

+7

ZOLE Lielais zaudē bez stiķī

0

-16

+8

+8

Pulē Lielais uzvar (izņem mazajam puli)

61 ... 90

+5

-4

-1

Pulē Lielais uzvar (izņem mazajam puli) jaņos

< 91

+7

-5

-2

Pulē Lielais uzvar (izņem mazajam puli) bez stiķī

0

+9

-6

-3

Punktu vērtējums ja spēlē 4 dalībnieki: spēlē 28 partijas – laiks 55 min.

Uzvarētāju vērtējums kārtā: 1.vieta – 6punkti, 2.vieta – 4 punkti, 3.vieta – 2 punkti, 4.vieta – 0 punkti.

Spēle

Iegūtie punkti

Lielais

Mazais

Mazais

Mazais

Parastā Lielais uzvar 

61 ... 90

+3

-1

-1

-1

Parastā Lielais uzvar jaņos 

< 91

+6

-2

-2

-2

Parastā Lielais uzvar bez stiķī 

120

+9

-3

-3

-3

Parastā, Pulē Lielais zaudē  

31 ...60

-6

+2

+2

+2

Parastā, Pulē Lielais zaudē jaņos  

> 30

-9

+3

+3

+3

Parastā, Pulē Lielais zaudē bez stiķī

0

-12

+4

+4

+4

Pulē Lielais uzvar

61 ... 90

+6

-2

-2

-2

Pulē Lielais uzvar jaņos

< 91

+9

-3

-3

-3

Pulē Lielais uzvar bez stiķī

0

+12

-4

-4

-4

ZOLE Lielais uzvar

61 ... 90

+15

-5

-5

-5

ZOLE Lielais uzvar jaņos

91

+18

-6

-6

-6

ZOLE Lielais uzvar bez stiķī

0

+21

-7

-7

-7

ZOLE Lielais zaudē

60

-18

+6

+6

+6

ZOLE Lielais zaudē jaņos

30

-21

+7

+7

+7

ZOLE Lielais zaudē bez stiķī

0

-24

+8

+8

+8

Pulē Lielais uzvar (izņem mazajam puli)

61 ... 90

+7

-5

-1

-1

Pulē Lielais uzvar(izņem mazajam puli) jaņos

< 91

+10

-6

-2

-2

Pulē Lielais uzvar(izņem mazajam puli) bez stiķī

0

+13

-7

-3

-3

 

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte