Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Zolīte

Go

Monopoly

Nardi

Domino

Bridžs

Dambretes noteikumi
un sacensību sistēmas (pdf formātā)

Orientēšanās

Īso nardu spēles noteikumi
 

Toma Kita © 1996-1998 izklāsts.

Ievirze
 

Nardus spēlē divi spēlētāji (sarkanie un baltie) uz galda, kas sastāv no divdesmit četriem šauriem trīsstūriem, ko sauc par punktiem. Trīsstūri mijas pēc krāsas, un ir sagrupēti četros sektoros pa sešiem trīsstūriem katrā. Sektorus sauc par spēlētāja māju, pagalmu, pretinieka māju un tās pagalmu. Mājas no pagalmiem atdala šķirtne.

 1. attēls.  Spēles galds un kauliņu izvietojums sākumā.

 

Iespējams arī pretējs sākuma stāvoklis (spoguļattēls), kad mājas atrodas pa kreisi un pagalmi attiecīgi - pa labi. 

Katram spēlētājam punktus atzīmē atsevišķi, sākot no tā mājām. Tādejādi attālākais punkts būs 24., kas vienlaicīgi ir pirmais pretinieka punkts. Katram spēlētājam ir piecpadsmit vienas krāsas (vienam - baltas, otram - sarkanas) kauliņi. Kauliņu sākuma izvietojums šāds: katram spēlētājam ir pa diviem kauliņiem uz 24. punkta,  pa pieciem uz 13., pa trijiem uz 8. un pa pieciem uz 6. punkta. Katram spēlētājam ir savs metamo kauliņu pāris un kauss to sajaukšanai.

 

 Spēles mērķis
 

Spēles mērķis - pārvietot visus savus kauliņus uz savu māju un noņemt tos no spēles galda. Uzvar tas spēlētājs, kurš pirmais visus savus kauliņus noņem no galda.

 2. attēls.  Balto kauliņu virzība.

Sarkanie kauliņi attiecīgi pārvietojas pretējā virzienā.

 

Lai noskaidrotu, kurš pirmais uzsāks spēli, katrs spēlētājs uzmet vienu metamo kauliņu. Spēli sāk tas, kura kauliņam lielāks acu skaits. Ja abiem spēlētājiem vienāds acu skaits, metienu atkārto, līdz uzkrīt dažāds acu skaits.

Spēlē dalībnieki pēc kārtas met abus metamos kauliņus un izdara gājienus.

 

Kauliņu virzība
 

Uzmestais katra metamā kauliņa acu skaits norāda, par cik punktiem  spēlētājam jāpārvieto savi kauliņi. Kauliņi visu laiku virzami tikai vienā virzienā no punktiem ar lielākiem numuriem uz punktiem ar mazākiem numuriem. Pie tam ievērojami sekojoši noteikumi:

1)       Kauliņu var pārvietot tikai uz atklātu punktu t.i. uz tādu punktu, ko nav aizņēmuši divi vai vairāki pretinieka kauliņi.

3. attēls.  Divas balto gājiena iespējas.

2)    Abu kauliņu uzmestās acis dod divu pārvietošanu  izvēles iespēju. Piemēram, ja spēlētājam uzmestas 5 + 3 acis, viņam ir izvēles iespēja izdarīt ar vienu kauliņu gājienu par 5 punktiem, bet ar otru par 3 punktiem (vai otrādi), vai ar vienu kauliņu virzīties uzreiz par 8 punktiem (5 + 3), ar nosacījumu, ka arī starppunkts (triju vai piecu punktu attālumā no gājiena sākuma punkta) ir atvērts.

 

 

 

3)       Ja spēlētājs uzmet dublikātu (uz abiem metamajiem kauliņiem vienāds acu skaits), viņš atbilstoši katra kauliņa acu skaitam izdara gājienu divas reizes. Piemēram, ja uzkrīt 6 + 6, spēlētājam jāizdara četras kauliņu pārvietošanas pa 6 acīm katra [(6 + 6) x 2], pārvietojot  kauliņus jebkurā vēlamā kombinācijā, lai pabeigtu šo gājienu.

4)       Spēlētājam jāizmanto abi acu skaitļi, kas uzkrituši, ja to atļauj noteikumi (vai visi četri skaitļi, ja uzkritis dublis).  Ja iespējams izspēlēt tikai vienu skaitli, spēlētājam tas jāizdara. Ja katru skaitli atsevišķi var izspēlēt, bet nav iespējams izspēlēt abus, spēlētājam jāspēlē ar lielāko skaitli. Ja spēlētājs nevar izdarīt gājienu, tam jāizlaiž šā gājiena kārta. Ja uzkritis dublis un spēlētājs nevar pilnībā izmantot visas četras iespējas, viņam jāizmanto tik, cik var.
 

Sitiens un nosistā kauliņa ievadīšana spēlē
 

Ja uz punkta atrodas tikai viens jebkuras krāsas kauliņš, tas nav aizsargāts, un, ja pretinieka kauliņš nostājas šajā punktā, tas neaizsargāto kauliņu "nosit". Nosisto kauliņu novieto uz  šķirtnes.

Ja spēlētājam uz škirtnes atrodas viens vai vairāki kauliņi, pirmais viņa pienākums ir ievadīt nosistos kauliņus spēlē no pretinieka mājas (t.i. no 24. punkta). Kauliņu ievada spēlē, pārvietojot to no 24.punkta uz priekšu atbilstoši uzmestajam acu skaitam uz brīvu punktu. Piemēram, uzmestas 4 un 6 acis. Spēlētājs var ievadīt spēlē nosisto kauliņu par 4 vai 6 punktiem, ja tos nav aizņēmuši divi vai vairāki pretinieka kauliņi.

4. attēls.  Nosistā kauliņa ievadīšana spēlē.

Šajā gadījumā baltie var ievadīt savu kauliņu spēlē, to pavirzot uz priekšu tikai par 4 punktiem uz 21. punktu, jo par 6 punktiem virzīties nav iespējams: 19. punktu aizņēmuši četri pretinieka kauliņi.

Ja neviens no vajadzīgajiem punktiem nav atvērts, spēlētājs zaudē gājiena kārtu. Ja spēlētājam ir vairāki nosisti kauliņi un iespēja ievadīt spēlē tikai vienu no tiem, viņš to izdara un atlikušās acis (ko nav iespējams izmantot) zaudē. Gājiena kārta pāriet pretiniekam.

Pēc tam, kad visi nosistie kauliņi no šķirtnes ir ievadīti spēlē, neizmantotās acis var izmantot jebkura sava kauliņa pārvietošanai (arī tā kauliņa kas nupat ievadīts spēlē).
 

Kauliņu noņemšana no galdiņa
 

Kad visi piecpadsmit spēlētāja kauliņi nokļuvuši savā mājā, tos sāk noņemt no galdiņa. Tas notiek sekojoši: pēc abu metamo kauliņu uzmešanas no galdiņa noņem kauliņus, kas atrodas uz punktiem, kas atbilst uzmestajam acu skaitam. Ja, piemēram, uzmestas 6 acis, no galdiņa noņem kauliņu, kas atrodas uz  6. punkta. Ja uz punkta, kas atbilst uzmestajam acu skaitam, nav neviena kauliņa, atļauts pārvietot kauliņus no punktiem ar lielāku numuru. Ja spēlētājam ir iespēja noņemt kauliņu vai izdarīt gājienu ar citu kauliņu, viņam ir izvēles tiesības. Ja uz galdiņa nav kauliņu uz augstākas numerācijas punktiem, no galdiņa noņem kauliņu no punkta ar lielāko numuru. Ja pēc tam, kad uzsākta kauliņu noņemšana, kādu no kauliņiem nosit, tas vispirms jāievada spēlē, jāatved uz māju, un tikai tad var turpināt kauliņu noņemšanu.

Spēlētājs, kurš pirmais noņem no galdiņa visus savus kauliņus, uzvar partijā.

5. attēls.  Kauliņu noņemšana.

 

Gājiens baltajiem. Uzmestas 6 + 4 acis. No galdiņa noņem kauliņus no 5. un 4. punkta.

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte