Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Zolīte

Go

Monopoly

Nardi

Domino

Bridžs

Dambretes noteikumi
un sacensību sistēmas (pdf formātā)

Orientēšanās

„MONOPOLY”

spēles noteikumi

 

  1. MONOPOLY pie viena galdiņa spēlē 2-4 dalībnieki. Sacensību dalībnieku skaitu pie galdiņa nosaka tiesnesis. Arī spēļu kārtas un speles laiku atkarīgi no dalībieku skaita nosaka tiesnesis.

  2. Pie spēles galdiņa dalībnieks ar mazāko skaitļa nummuru ir baņķieris un viņa spēles vieta ir tulīt pa kreisi no laukuma „starts”. Ir pieļaujams, ja par baņķieri vēlas būt cits dalībnieks.

  3. Spēles pirmo gājienu uzsāk spelētājs- baņķieris. Pārējie spēlētāji turpmāk visus esošos gājienus veic pulksteņrādītāja virzienā pēc kārtas.

  4. Reglaments nosaka baņķierim stingri sekot spēles gaitai un pieprasīt pārējiem ievērot noteikumus.

  5. Baņķieris pirms spēles izdala spēles kauliņus un naudas zīmes  (banknotes): „500” – 2.gab., „100” – 2.gab., „50” – 2gab., „20” – 6gab., „10” – 5.gab., „5” – 5gab., „1” – 5gab.

  6. Lai novērstu laika kavēšnu, nākamais dalībnieks uzsāk spēli uzreiz pēc iepriekšējā dalībnieka norēķināšanos ar banku.

  7. Ja spēlētājs negrib vai nevar nopirkt brīvo zemes gabalu no bankas, par to paziņo baņķierim. Sakārā ar laika ierobežojumu izsoli nerīko.

  8. Ja spēlētājs trīs reizes pēc kārtas uzmet dubletu (1 : 1, 2 : 2 utt.) - izdara gājienu, norēķinās ar banku vai spēlētāju un nekavējoties dodas uz cietumu.

  9. Spēles gājienu izdarošam spēlētājam, sava gājiena laikā, lai izvairītos no bankrota, nav tiesības veikt biznesa operācijas ne ar banku, ne arī ar spēlētājiem. Tas nozīmē, ka  gājiena laikā ir jābūt skaidrai naudai ar ko norēķināties: ja samaksāt nespēj - uzreiz bankrots un visi īpašumi jānodod bankai (nami viesnīcas), bet spelētājam – tikai zemes gabalu. Dalībnieks spēli beidz, bet pārējie turpina spēli, kā to paredz spēles noteikumi.

10. Spēles gaitā radušos strīdu jautājumus izšķir sacensību tiesnesis.

11. Ja dalībnieks nokļūst uz laukuma „stāvvieta”, tad nedrīkst veikt nekādas biznesa operācijas, jo ir jāatpūšas.

12. Pirkt vai pārdot māju drīkst pa vienai pirms katra jebkura spēlētāja gājiena. Viesnīcas – drīkst pirkt kā to paredz spēles noteikumi.

13. Pēc beigu signāla sacensību tiesnesis kopā ar sekretāru apkopoa spēļu rezultātus.

14. Vērtēšana. Katrā spēļu kārtā pie galdiņa pēc punktu skaita (ar lielāko summu) vērtē 1.vieta – 4 punkti, 2.vieta – 3 punkti, 3.vieta – 2 punkti, 4.vieta – 1 punkts.

6.      Domino spēles partija beidzās, ja kāds no dalībniekiem izliek savu pēdējo kauliņu un pasaka: „spēle beigusies”. Spēle beidzās arī tad, kad visem spēlētājiem rokās ir kauliņi, bet visi pēc kārtas ir izlaiduši gājienu, tas nozīmē ka nevienam nav tāda skaitļa, lai varētu turpināt.

7.      Ja spēli nobeidz ar spēles kauliņu ”0 – 0”, tad dalībnieks saņem mīnus (-25) punktus. Ja spēli nobeidz ar spēles kauliņu ”6 – 6”, tad dalībnieks saņem mīnus (-50) punktus. Ja spēli nobeidz uzreiz ar abiem spēles kauliņiem ”0 – 0” un ”6 – 6”, tad dalībnieks saņem mīnus (-75) punktus.

8.      Spēli uzvar tas kurš beidzis spēli, vai arī kura kauliņu kopējā summa ir vismazākā. Ja kādam no spēlētājiem paliek rokās spēles vienīgais kauliņš ”0 – 0”, tad to vērtība ir 25, bet ja papildus atrodās vēl klāt jebkurš cits kauliņš, tad to neskaita. Ja kādam no spēlētājiem paliek rokās spēles vienīgais kauliņš ”6 – 6”, tad to vērtība ir 50, bet ja papildus atrodās klāt  jebkurš cits kauliņš, tad to neskaita. Ja spēlētājam rokās ir abi spēles kauliņi ”0 – 0” un ”6 – 6”, tad to vērtība ir 75, bet ja vēl kāds cits kauliņš, tad tiek vienkārši summēta punktiņu kopsumma.

9.      Vērtēšana. Katrā spēļu kārtā pie galdiņa pēc punktu skaita (ar mazāko summu) vērtē: 1.vieta – 4 punkti, 2.vieta – 3 punkti, 3.vieta – 2 punkti, 4.vieta – 1 punkts.

10. Spēles laiku nosaka tiesnesis. Laikam beidzoties sasummē punktus.

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte