Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta spēļu maģija

 

  Divpadsmit gadu pieredze Prāta spēļu "Zemgale" sarīkošanā liecina par šā pasākuma liederību kā brīvā laika organizēšanā, tā spēļu tehnoloģiju izmantošanā izglītībā. Veiksmīgs izrādījās spēļu sacensību apvienojums ar pētniecisku un skaidrojošu programmu pedagogiem, kas dod iespēju tālāk virzīt prāta spēļu lietderības izpēti un popularizēšanu.

Jaunu pavērsienu iezīmē programmas "Prāta spogulis" sākot ar 3. spēlēm. Tās ideju - parādīt savas prāta spējas neierastā situācijā - visai labvēlīgi novērtēja gan igauņu akadēmiķis Pēters Tulviste, gan ASV Psihologu asociācijas prezidents Roberts Sternbergs.

 5. Spēlēs par problēmu veidotājiem izvēlējāmies GO 9x9 spēli, kas Latvijā ir maz izplatīta un DAMBRETI 8x8.

Ap 4 gadu tūkstošus senās Austrumu spēles GO, ko japāņi sauc par dievu spēli, izvēlei bija vairāki apsvērumi. Šī spēle papildina mūsu Prāta spēles kā konstruktīva spēle. Tāda veida spēles līdzšinējās programmās nebija pārstāvētas. Ir pamats ticēt apgalvojumam, ka šī spēle izgudrota, lai sekmētu senās Austrumu izglītības filozofiskā pamata "Pārmaiņu grāmatas" apgūšanu.

Latvijā populārā DAMBRETE 8x8 izvēlēta kā ievirzošs pretstats, kas paplašina prāta spēju atklāsmes iespējas.

Abu spēļu vienkāršie noteikumi padara pieejamus universālus mācīšanās modeļus un ievirza sistēmu domāšanā. "Prāta spoguļa" sacensības dod iespējas gan pedagogiem, gan skolēniem pārbaudīt mācīšanās prasmes, tās pielietojot spēlēs.

                        "Prāta sports - sabiedrības dzīves un tās kultūras satāvdaļa, kas ietver daudzpusīgas brīvprātīgas aktivitātes prāta spēlēs un citos vingrinājumos, lai uzlabotu labsajūtu un veselību, vingrinātu un attīstītu prātu, veidotu sociālās attiecības."                                                           

No konferences "Prāta sporta nozīmīgums intelekta attīstīšanā" materiāliem.

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte